14 tips

14 tips voor succesvol veranderen


 1. Zorg voor een faciliterende rol van de gemeente door het leggen van verbindingen tussen ‘het veld’ en de zorgvrager. Creëer een klimaat van samenwerken en kruisbestuiving.

 2. Ga niet alles zelf organiseren, maar maak het mogelijk dat anderen het zelf kunnen organiseren.

 3. Geef richting door te werken volgens heldere spelregels en principes en zorg te dragen voor een gemeenschappelijke afstemming van ontwikkelingen.

 4. Creëer een werkbaar geheel met een heldere visie en missie van menselijk formaat. Houd rekening met ieders bijdrage en talenten. Want mensen kunnen pas verantwoordelijkheid nemen als ze zicht hebben op de totale puzzel.

 5. Het stimuleren van friskijkers en dwarsdenkers is belangrijk omdat zij in staat zijn om nieuwe paden op te gaan.

 6. Zorg voor veranderingen in kleine, overzichtelijke stappen. Daarmee neem je iedereen mee in het veranderingsproces.

 7. Werk aan competentieontwikkeling:
  • nieuwe kwaliteiten voor de professional: niet voor maar met mensen werken
  • nieuwe kwaliteiten voor gemeenteambtenaren: verbinden, schakelen, faciliteren

 8. Elke systeemtransitie vraagt om een organisatorisch transitie. Elke organisatorische vraagt om een persoonlijke transitie. En een persoonlijke transitie vergt het overwinnen van angst, existentiële angst om te verliezen wat je hebt, zonder te weten wat je krijgt. En angst om te veranderen is een kwestie van gevoel. Gevoel kun je alleen veranderen door het te uiten en dat kan alleen maar in een omgeving waarin gevoel serieus wordt genomen.

 9. Verbinding met elkaar is belangrijker dan een talent of een kwaliteit. Waar niet meer geïnvesteerd wordt in verbinding, maar in kennisverhoging van een kwaliteit, landt deze kwaliteit in onvruchtbare bodem. Door de dialoog met elkaar aan te gaan, kom je erachter hoe een ander in de wereld staat en kun je verbinding creëren. Tevens creëert het een veilige context om zaken bespreekbaar te maken.

 10. Werk aan betrokkenheid door zowel de bovenstroom als de onderstroom in een organisatie te bewerken. 

 11. Zorg er voor dat dilemma’s en achteraf betreurde beslissingen bespreekbaar worden. Hiermee haal je mensen uit hun isolement en baan je een weg naar betere beslissingen.

 12. Maak een koppeling tussen zakelijkheid en de gevoelsmatige menselijke kant. Dit voorkomt onnodig vastlopen en verzet bij veranderingen. Want: om tot wezenlijke verandering te komen, moeten denken en voelen beiden een plek hebben in de organisatie. Pas als dat het geval is nemen mensen hun verantwoordelijkheid en creëer je draagvlak.

 13. Versterk het voelend vermogen in de organisatie. Dit voorkomt dat je er te laat achter komt dat zakelijke correcte besluiten toch niet uitvoerbaar blijken. Zorg voor aansluiting bij de beleving van mensen.

 14. Stimuleer en motiveer persoonlijke ontwikkeling. Want er is een verlangen in ieder mens, om een meerwaarde uit te drukken, van ‘betekenis’ te zijn, niet zinloos te leven, om voorbij de eigen ‘eigenheid’ vorm te geven aan het geheel waarin hij toebehoort. Een organisatie die zijn medewerkers uitnodigt dit te doen is productiever, fijner om in te werken en kent betere resultaten.


Meer weten of wil je weten hoe je deze tips kunt toepassen? Neem gerust contact met ons op.