Ons aanbod

SCHOOL

VAN DE

DIALOOG

Het uitgangspunt

Een dialoog op een wezenlijk niveau is wat anders dan louter de uitwisseling van informatie of meningen. Bij een contact op wezenlijk niveau, wordt deze niet verstoord door verwachtingen, angsten, herinneringen of (voor)oordelen. Als de dialoog vorm krijgt, worden jij en de ander erkend en bevestigd in wie je bent.  Dan kan vanuit die verbinding een creatie ontstaan die inspireert en waarbij het geheel groter is dan de afzonderlijke delen.


Drie wegen

Dialoog kent voor ons een aanpak die bestaat uit drie richtingen. Ten eerste is er de basisdialoog. Een praktisch benadering waarin kennis gemaakt wordt met de elementaire dialoogregels. Ten tweede kennen we de helende dialoog. Deze zetten we in daar waar relaties en verbindingen ernstig verstoord zijn. En als derde kennen we de consulterende dialoog. Daarbij wordt gezamenlijk gewerkt aan het verkennen, bespreken en oplossen van vraagstukken.


We hebben een aantal standaardprogramma's ontwikkeld die gericht zijn op het gebruik van dialoog in verschillende soorten organisaties. Daarnaast bieden we verschillende opleidingsmogelijkheden voor wie zelf aan de slag wil met dialoog in zijn organisatie. Klik op de tabs bovenin om de details van onze programma's te bekijken. Wil je een maatwerkoplossing neem dan contact met ons op.


Kwaliteit van leven

De kwaliteit van ons leven wordt vaak afgelezen aan de mate waarin wij onszelf en de ander ontmoeten. Overal waar geen wezenlijk contact is, kan het geheel niet bevorderd worden. Dialoog is daarmee een onmisbare bron voor het leven zelf.


Over dialoog

Dialoog heeft zich inmiddels bewezen in maatschappelijke context zoals bij conflicten in woonwijken, jongerenwerk, multireligieuze en multiculturele omgevingen maar ook in kleine en (hele) grote organisaties waar dialoog ingezet wordt.


Ook dichter bij huis is het bereik groot. Je kunt meer uit je relaties halen. Beter overleg voeren. Samen werken prettiger maken. Vrienden maken. En, niet in het minst, bijdragen aan een wereld die vreedzamer communiceert.


Wat kun je er mee?

Een goede werksfeer creëren, betrokkenheid vergroten, gedrags- en cultuurveranderingen realiseren, het onderling vertrouwen vergroten,

de onderlinge communicatie verbeteren, complexe zaken bespreekbaar maken,

medewerkers motiveren, een hechtere samenwerking krijgen, visies en ideeën samen voegen, de rust in een organisatie herstellen. 


Copyright School van de Dialoog © All Rights Reserved