Opleiding dialoogfacilitator

Opleiding dialoogfacilitator


Steeds meer mensen beseffen dat we niet zonder wezenlijk contact met elkaar kunnen. Zowel in de eigen leef- en werkomgeving als in een bredere


maatschappelijke context groeit de noodzaak om te komen tot gemeenschappelijk gedragen oplossingen die verder reiken dan de dag van morgen. Oplossingen die duurzaam van aard zijn en de verschillen tussen mensen overbrugbaar maken. Voor hen die dialoog centraal willen stellen in hun eigen werk of leefomgeving en daar een leidende rol in willen vervullen, is deze opleiding tot dialoogfacilitator bedoeld.


Wat leer je?

Als dialoogfacilitator ben je in staat om vanuit verschillende contexten met mensen van verschillende achtergronden zoals in woonwijken, jongerenwerk, multireligieuze en multiculturele omgevingen, maar ook in kleine en (hele) grote organisaties, een wezenlijke dialoog op gang te brengen en tot een resultaatrijk einde te brengen. Je faciliteert daarbij een groep of groepen van deelnemers uit teams of afdeling van een grote of kleine organisatie, uit een woonwijk of een school of belangenvereniging of een andere leefomgeving.


De opleiding tot dialoogfacilitator gaat verder dan de basisopleiding dialoog. De opleiding kent ten opzichte van de basisopleiding een verdieping en gaat de breedte in. We werken en oefenen met dialoog en relevante onderwerpen die samenhangen met dialoog. Zoals het oefenen in actief luisteren, doorvragen en begrijpen voorbij de woorden, spreken en leren van technieken om wezenlijk contact met de ander te vergemakkelijken.


Daarnaast werken we met de verschillende soorten van dialoog. Allereerst die van basisdialoog, een praktisch benadering waarin kennis gemaakt wordt met de elementaire dialoogregels. Ten tweede wordt gewerkt met de helende dialoog. Deze zetten we in daar waar relaties en verbindingen ernstig verstoord zijn. En als derde oefenen we in de consulterende dialoog. Daarbij wordt gezamenlijk gewerkt aan het verkennen, bespreken en oplossen van vraagstukken. Daarnaast is reflectie en inzicht in eigen overtuigingen noodzakelijk voor de omgang met mensen. Verder werken we met systemisch werk om de achtergrond en impact van het systeem op de dialoog te verduidelijken.


De opleiding tot dialoogfacilitator wordt afgesloten met een certificaat.


Aanmelden of vragen?

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar info@schoolvandedialoog.nl met daarin je contactgegevens en dat je je aanmeldt voor de opleiding dialoogfacilitator. Voor vragen over de opleiding kun je eveneens gebruik maken van dit mailadres. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.


Opleidingsdagen

De opleiding tot dialoogfacilitator bestaat uit 4 dagen. De tussenliggende periode tussen het eerste en het tweede blok van 2 dagen bedraagt 5 weken. Heb je belangstelling voor deze opleiding? Laat het ons weten. Bij voldoende deelnemers plannen we met elkaar de opleidingsdata.


De opleiding dialoogfacilitator kan natuurlijk ook samen met jouw organisatie georganiseerd worden. Wil je daar meer over weten neem dan contact met ons op.


Kosten en locatie

Wat kost het?

Deze opleiding kost 925 euro exclusief btw. De kosten voor koffie, thee en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Ook het werkmateriaal is inbegrepen bij de prijs.


Locatie

We maken gebruik van een opleidingslocatie in Zeist. In overleg kan er ook gekozen worden voor een alternatieve locatie.


Meer lezen? Kijk en klik hieronder.


Anderen over de opleiding


Ik heb de opleiding tot dialoogbegeleider als inspirerend ervaren.


Door de dialoogmethode kom je direkt op een dieper niveau met elkaar in gesprek. Er ontstaat een werkelijke verbinding met elkaar en er is veiligheid waardoor wezenlijke kwesties besproken kunnen worden en gedragen oplossingen tot stand komen.


Het werken met de talking stick is voor mij een anker geworden om werkelijk te spreken vanuit je hart. Of er het zwijgen toe te doen, wat even waardevol kan zijn.


Het gesprek verloopt ritmisch, in een haast muzikale cadans waardoor je een ander besef van de tijd krijgt. Ieder spreekt voor zich, maar samen wordt de kring een ‘denkend en voelend brein’.


Bij mijn werk als bestuurder, coach, trainer en gespreksleider binnen de overheid en culturele organisaties is dit een waardevolle methode. Ik kan het zeer aanbevelen.