Wijkdialoog

SCHOOL

VAN DE

DIALOOG

Wijkdialoog


Ook uw gemeente staat voor de immense taak om bezuinigingen door te voeren en het sociale domein opnieuw in te richten en misschien wel uw organisatie opnieuw in te richten met de gemeente als regisseur.


Eén van de voorwaarden voor succes is dat er een actieve participatie van burgers komt.

Staat u als gemeente ook voor de vraag hoe u vormt geeft aan actieve burgerparticipatie in een wijk of buurt of dorp in uw gemeente, hoe u ondersteuning en zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners van de wijk organiseert en hoe dat fundamenteel en structureel tot stand komt?


Want hoe gaat u er als gemeente ook voor zorgen dat tussen de inwoners van de buurt of wijk een relatie ontstaat en dat de daadwerkelijk gewenste beweging wordt ingezet? En inhoudelijk gesproken wordt over zaken die er toe doen? Hoe wordt een sociaal netwerk voor de inwoners van de wijk georganiseerd waarin de weerbaren zorgen voor de kwetsbaren? En hoe ga je deze weerbare burger daartoe mobiliseren? Wat is daar op wijkniveau voor nodig?


Allemaal vragen die er toe doen als het gaat om het vorm geven van actieve burgerparticipatie. Ga er maar voor staan om dit met elkaar te realiseren. Dat is niet eenvoudig. Als u wilt, kunnen we helpen. We hebben de nodige kennis en ervaring in huis om dit soort transities te begeleiden. Of het nu gaat om hele grote groepen of juist kleine, oud of jong, weerbaar of kwetsbaar, dat maakt voor ons niet uit. Onze aanpak werpt vruchten af. Dat weten we inmiddels.


De School van de Dialoog kan voor u wijk- en buurtdialoog organiseren. Of we leiden op tot dialoogfacilitator, zodat u zelf de kennis in huis heeft om deze bijeenkomsten te faciliteren. Want een wijk- en buurtdialoog is immers een dialoog voor langere tijd en niet slechts eenmalig.   

Werkwijze en aanpak

We werken in bijeenkomsten samen met wijk- of buurtbewoners aan het beantwoorden van bovengenoemde vragen. Zodanig dat er een duurzame samenwerking ontstaat. Dat dit soort bijeenkomsten in een groter raamwerk past, is vanzelfsprekend. Daarom dient er ook aandacht te zijn voor: 


 • Zorgvuldige uitnodigingen en aankondigingen via diverse kanalen
 • Coördineren van opvolging
 • Afspraken maken en toezien op de naleving daarvan
 • Terugkoppeling naar buurt of wijk
 • Zo nodig plannen en verzorgen van herhalingsbijeenkomsten


7 stappen dialoog

Tijdens de eerste wijk- of buurtbijeenkomst werken we met onze beproefde dialoogmethodiek. Een methodiek die zich al in heel veel situaties bewezen heeft. In 7 stappen zetten we een resultaat neer. De aanpak ziet er schematisch uit als op het plaatje linksboven.


Wat mag je verwachten?

De wijk- of buurtdialoog geeft de onderstaande resultaten:


 • Schept duidelijkheid of en hoe de wijk actieve burgerparticipatie vorm gaat geven
 • Eventuele hobbels zijn inzichtelijk en de inzet van de weerbare burger eveneens
 • De wijze van samenwerken tussen de gemeente, zorginstellingen, mantelzorgers en vrijwilligers is met elkaar verkend en daarover worden afspraken met elkaar gemaakt
 • Dat wat de weerbare burger nodig heeft om actief de kwetsbaren te ondersteunen is duidelijk
 • Er is een positief werkende relatie opgebouwd tussen de wijkbewoners onderling en andere betrokkenen
 • Het is inzichtelijk wat de verschillende partijen nodig hebben om tot actieve participatie in de wijk te komen.


Copyright School van de Dialoog © All Rights Reserved