Over ons

SCHOOL

VAN DE

DIALOOG

Over ons


Bianca Haanstra en Egbert Brons zijn samen de oprichters van de School van de Dialoog. In de jaren dat ze met elkaar bij een veelheid aan organisaties gewerkt hebben aan het oplossen van organisatieproblemen, is het besef ontstaan dat werkelijke oplossingen pas kunnen ontstaan als mensen een echte verbinding met elkaar aangaan. Door steeds vaker dialoog als aanpak te hanteren is het idee van de School van de Dialoog geboren.


Inspiratie

In diverse culturen wordt een vorm van dialoog gebruikt. Zo kent men in Botswana de kgotla. Van kgotla wordt gezegd dat het de oudste vorm van democratie is. Beslissingen worden in de kgotla genomen op basis van consensus.


Veel Amerikaans-Indiaanse stammen kennen al eeuwen het gebruik van een talkingstick wanneer belangrijke beslissingen genomen moeten worden. In die bijeenkomsten krijgen alle betrokkenen de gelegenheid hun verhaal te vertellen opdat er betere beslissingen genomen worden.


Onze bronnen

Het werk van Martin Buber uit zijn boek ‘Dialogisch leven’. Buber ( 1878 – 1965) geldt als een belangrijk denker en filosoof van de moderne tijd. De in dit boek bijeengebrachte geschriften over dialogisch leven, vormen het hart van zijn visie op mens en wereld. Centraal staat hierbij het vraagstuk van waarachtig contact tussen mensen onderling.


Het werk van Marieke de Vrij zoals beschreven in haar boek ‘Dialoog de wezenlijke weg’. Marieke de Vrij is al 30 jaar dagelijks werkzaam als maatschappelijk raadsvrouwe. Ze weet het huidige materialistische denken essentieel aan te vullen vanuit een ruime, praktische zienswijze. De laatste decennia heeft zij diverse overheidsinstellingen, de nationale en internationale wetenschap, werkgroepen van uiteenlopende vakgebieden en ontelbare individuen geadviseerd.


Onze eigen kennis en ervaring opgedaan in de ruim 20 jaar dat we organisaties adviseren en specifiek de afgelopen 10 jaar waarin we gewerkt hebben aan de praktische toepassing van dialoog in diverse organisaties.


Copyright School van de Dialoog © All Rights Reserved